מכרז ים/247/2018

בית מכרזים מכרז ים/247/2018

מכרז רשות מקרקעי ישראל מס': ים/247/2018

 

חריכת 2 מגרשי מסחר בניצן