מכרז מחיר למשתכן מס': בש/357/2018

בית מכרזים מכרז מחיר למשתכן מס': בש/357/2018

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חריכה, בשכונת סיגליות , באר שבע

מועד אחרון להגשת הצעה: 26/12/18