מכרז מינהל הרכש הממשלתי מס': 72/2018

בית מכרזים מכרז מינהל הרכש הממשלתי מס': 72/2018