מכרז מינהל הרכש הממשלתי מס':38/2018

בית מכרזים מכרז מינהל הרכש הממשלתי מס':38/2018