מכרז מינהל מקרקעי ישראל מס': בש/405/2018

בית מכרזים מכרז מינהל מקרקעי ישראל מס': בש/405/2018

מחיר למשתכן בב"ש, בניית 125 יחידות דיור

מועד אחרון להגשת הצעה: 04/02/2019