מכרז מינהל מקרקעי ישראל מס': צפ/406/2018

בית מכרזים מכרז מינהל מקרקעי ישראל מס': צפ/406/2018

מחיר למשתכן בכרמיאל, 48 יחידות דיור

מועד אחרון להגשת הצעה: 28/01/2019