מכרז ממשלתי מס': בש/207/2018

בית מכרזים מכרז ממשלתי מס': בש/207/2018

מכרז ממשלתי מס': בש/207/2018

 

מחיר למשתכן בדימונה

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 380 יח"ד 

ב-4 מתחמים בבניה רוויה בדימונה שכונת ממשית.

תאריך אחרון להגשת הצעה: 03/09/18

 

לצפייה במכרז לחץ כאן