מכרז ממשלתי מס': בש/213/2018

בית מכרזים מכרז ממשלתי מס': בש/213/2018

מכרז ממשלתי מס': בש/213/2018

 

מחיר למשתכן באופקים

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה

לבניית 493 יח"ד ב 5 מתחמים בבניה רוויה בשכונת חורשת נוח, אופקים.

מועד אחרון להגשת הצעה: 13/08/18

 

לצפייה במכרז לחץ כאן