מכרז ממשלתי מס': 14/2018

בית מכרזים מכרז ממשלתי מס': 14/2018

מכרז ממשלתי מס': 14/2018

 

ביצוע עבודות עפר במנחת ערד

תקופת ביצוע : 5 חודשים

תאריך אחרון להגשת הצעה: 29/07/18

 

לצפייה במכרז לחץ כאן