מכרז ממשלתי מס': 21-2018

בית מכרזים מכרז ממשלתי מס': 21-2018

עבודות בינוי ומערכות מערך קרדיולוגיה (קומת מרתף) במרכז הרפואי ברזילי