מכרז ממשלתי מס': 437-95-18

בית מכרזים מכרז ממשלתי מס': 437-95-18

בחירה של חברת ניהול הביצוע של מחלף מיתר 31/60