מכרז מקרקעי ישראל מס':בש/333/2018

בית מכרזים מכרז מקרקעי ישראל מס':בש/333/2018

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 2 מגרשים לתעסוקה

במתחם 9 בשדרות

תאריך אחרון להגשת הצעה: 07/01/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן