מכרז מקרקעי ישראל מס':ים/ 433/2018

בית מכרזים מכרז מקרקעי ישראל מס':ים/ 433/2018

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש לבנית 200 יח"ד
דיור מוגן, מסחר ותעסוקה בשכונה ד' 3 בבית שמש

מועד אחרון להגשת הצעה:24/06/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן