מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/252/2018

בית מכרזים מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/252/2018

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה,לבניית 350 יח"ד ב- 2 מתחמים
בבניה רוויה בנתיבות 

מועד אחרון להגשת הצעה: 26/12/2018

לצפייה במכרז לחץ כאן