מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/327/2018

בית מכרזים מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/327/2018