מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/402/2018

בית מכרזים מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/402/2018

מחיר למשתכן בבאר שבע, בניית 185 יחידות דיור ב6 מתחמים

תאריך אחרון להגשת הצעה:04/02/2019