מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/451/2018

בית מכרזים מכרז מקרקעי ישראל מס': בש/451/2018

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש 1011 לתעשיה

באזור התעסוקה עידן הנגב - להבים

מועד אחרון להגשת הצעה: 18/03/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן