מכרז מקרקעי ישראל מס': מר/436/2018

בית מכרזים מכרז מקרקעי ישראל מס': מר/436/2018

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש לתעשיה, מסחר ותעסוקה
בשכונת "הדר השרון" בפרדסיה

מועד אחרון להגשת הצעה: 25/02/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן