מכרז מקרקעי ישראל מס': 482/2018/בש

בית מכרזים מכרז מקרקעי ישראל מס': 482/2018/בש

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 3 מגרשים למסחר 
במועצה האזורית רמת נגב

מועד אחרון להגשת הצעה: 18/03/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן