מכרז משרד הבינוי והשיכון מס': 1020/2018

בית מכרזים מכרז משרד הבינוי והשיכון מס': 1020/2018

עבודות פיתוח, מערכות תת-קרקעיות, תתיות וסלילה במגדל העמק

סיור קבלנים: 17/10/18

תאריך אחרון להגשת הצעה:07/11/18