מכרז משרד הבינוי והשיכון מס': 1200-2019

בית מכרזים מכרז משרד הבינוי והשיכון מס': 1200-2019

ביצוע פיתוח שלב א' לאזור שינוי תב"ע, עבודות תאורה, השלמת פיתוח שלב ב' לכבישים 31, 32, 4, ביצוע מדרכות אספלט זמניות לכבישים ראשיים.

סיור קבלנים:  ייערך ביום שלישי, ה- 09.07.2019 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעה: 25/07/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן