מכרז משרד הבינוי והשיכון מס': 13972/2018

בית מכרזים מכרז משרד הבינוי והשיכון מס': 13972/2018

קבלת הצעות של קבלנים במכרז פומבי של עבודות פיתוח כללי ותשתיות,עבודות אחזקה,השלמות פיתוח ופיתוח שטחים ציבוריים וכד'

מחולק לשני אזורים(צפון ודרום)

מפגש קבלת הצעות יתקיים:21/10/18 במשרדי הבינוי והשיכון כמופיע בדף המכרז

תאריך אחרון להגשת הצעה: 25/11/18