מכרז משרד הבינוי והשיכון מס': 705/2018

בית מכרזים מכרז משרד הבינוי והשיכון מס': 705/2018

עבודות תשתיות מים,ביוב,ניקוז,סלילה,קירות וחשמל בשכונת רמת רזים-צפת.

סיור קבלנים בתאריך: 02/10/18

מועד אחרון להגשת הצעה: 23/10/18