מכרז משרד הבינוי והשיכון מס':9857/2018

בית מכרזים מכרז משרד הבינוי והשיכון מס':9857/2018

עבודות פיתוח לאזור מג'אר הר חזון

מועד אחרון להגשת הצעה: 22/10/18