מכרז משרד הבינוי והשיכון מס':9861/2018

בית מכרזים מכרז משרד הבינוי והשיכון מס':9861/2018

משרד הבינוי והשיכון בשיתוף עם עמק אייללון מפרסמים מכרז לביצוע עבודות פריצה של תשתיות

מועד אחרון להגשת הצעה: 08/10/18