מכרז משרד הכלכלה והתעשייה מס': 11-2019

בית מכרזים מכרז משרד הכלכלה והתעשייה מס': 11-2019

הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות בצד קיים וביצוע אספלט באזור חדש- אזור התעשייה ירוחם...

תאריך אחרון להגשת הצעה: 03/09/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן