מכרז נתיבי ישראל מס':112/18

בית מכרזים מכרז נתיבי ישראל מס':112/18

הקמת נתיב תחבורה ציבורית בכביש מס' 5, בקטע מורשה

תאריך אחרון להגשת הצעה:29/10/18