מכרז נת"ע הרכבת הקלה מס': 257/2018

בית מכרזים מכרז נת"ע הרכבת הקלה מס': 257/2018

ביצוע עבודות גמר וניהול קבלנים הממונים בתחנות התת קרקעיות  של הרכבת הקלה

מועד אחרון להגשת הצעה: 19/02/2019