מכרז עמותת "מדברה כעדן"

בית מכרזים מכרז עמותת "מדברה כעדן"

הזמנת עבודה לבניית מטחב וחדר אוכל לעמותה

תאריך אחרון להגשת הצעה:03/12/18