מכרז רכבת ישראל מס': 2187

בית מכרזים מכרז רכבת ישראל מס': 2187

הקמת רציף חמישי ובניית גשר מעל דרך חברון, בתחנת רכבת מרכז, באר שבע

רכבת ישראל-2187

מועד אחרון להגשת הצעה: 08/10/18