מכרז רכבת ישראל מס':21743

בית מכרזים מכרז רכבת ישראל מס':21743

הקמת הפרדה מפלסית מס' 15 מעין צבי

הגשת שאלות:06/11/18

תאריך אחרון להגשת הצעה:13/11/18 עד השעה 13:00

לצפייה במכרז לחץ כאן