מכרז רשות הטבע והגנים מס':20190081

בית מכרזים מכרז רשות הטבע והגנים מס':20190081

החלפת קו מים עין עבדת:

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ("הרשות") מכרז פומבי מס' 20190081 הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות החלפת קו מים בגן לאומי עין עבדת עליון

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "הרשות"), מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות החלפת קו מים בגן לאומי עין עבדת עליון כמפורט במסמכי המכרז.

תאריך אחרון להגשת ההצעה: 17/4/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן