מכרז רשות מקרקעי ישראל מס':ים/ 16/2019

בית מכרזים מכרז רשות מקרקעי ישראל מס':ים/ 16/2019

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה
לבניית 1,467 יח"ד ב 15 מתחמים בבניה רוויה בשכונה ד 4 בבית שמש

מועד ארחון להגשת הצעה: 20/05/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן