מכרז רשות מקרקעי ישראל מס':ים/ 284/2018

בית מכרזים מכרז רשות מקרקעי ישראל מס':ים/ 284/2018

מכרז במסלול "תכנן ובנה - מחיר למשתכן"
הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לתכנון, פיתוח, בניה רוויה ומסחר
לבניית 1,036 יח"ד במתחם אחד בשכונה ד/ 5 ברמת בית שמש

מועד אחרון להגשת הצעה:27/07/2019

לצפייה במכרז לחץ כאן