מכרז רשות מקרקעי ישראל מס': בש/245/2018

בית מכרזים מכרז רשות מקרקעי ישראל מס': בש/245/2018

חריכת 3 מגרשים למסחר בשכונת קריית מנחם, אופקים