מכרז רשות מקרקעי ישראל מס': בש/314/2018

בית מכרזים מכרז רשות מקרקעי ישראל מס': בש/314/2018

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 43 יח"ד ב- 2 מתחמים (צמודי קרקע) בשכונת "חורשת נח" באופקים

מועד אחרון להגשת הצעה: 26/11/18

לצפייה במכרז לחץ כאן