מכרז רשות מקרקעי ישראל מס': 321-2018

בית מכרזים מכרז רשות מקרקעי ישראל מס': 321-2018