מכרז רשות שדות התעופה מס': 2018-15-040-056-00

בית מכרזים מכרז רשות שדות התעופה מס': 2018-15-040-056-00

רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

מכרז פומבי לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של בית מלון בנמל התעופה בן גוריון

מועד אחרון להגשת הצעות: 13/11/2019 עד השעה 10:00

לצפייה במכרז לחץ כאן