מכרז שירות בתי הסוהר מס': 47/2018

בית מכרזים מכרז שירות בתי הסוהר מס': 47/2018

תחזוקה ובדיקה של גני שעשועים ( כולל אפשרות להקמה ושדרוג)

מועד אחרון להגשת הצעה: 10/12/18