רשות מקרקעי ישראל: בד/310/2020

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: בד/310/2020

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ל-2 מגרשים בייעוד למסחר במרכז המסחרי בישוב תל שבע

תאריך אחרון להגשת הצעה: 08/03/2021 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן