רשות מקרקעי ישראל: בש/138/2020

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: בש/138/2020

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 88 יח"ד ב- 3 מתחמים בבניה רוויה בערד שכונת רננים

תאריך אחרון להגשת הצעה: 14/12/2020 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן