רשות מקרקעי ישראל: בש/167/2021

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: בש/167/2021

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 5 יח"ד ב 5 מגרשים בבניה עצמית למגרש בלתי מסויים בעומר

תאריך אחרון להגשת הצעה: 13/09/2021 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן