רשות מקרקעי ישראל: בש/200/2020

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: בש/200/2020

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לחכירת 4 מגרשים למסחר ותעסוקה בא.ת. שקד, אופקים

תאריך אחרון להגשת הצעה: 23/11/2020 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן