רשות מקרקעי ישראל: בש/282/2020

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: בש/282/2020

רשות מקרקעי ישראל בניה עצמית בשכונת השחר בדימונה 12 מגרשים לבניית  12 יח"ד הרשמה והגרלה

תאריך אחרון להגשת הצעה: 15/03/2021 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן