רשות מקרקעי ישראל: בש/35/2021

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: בש/35/2021

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 222 יח"ד ב- 4  מתחמים בבניה רוויה בבאר שבע, שכונת סיגליות

תאריך אחרון להגשת הצעה: 19/04/2021 בשעה 12:00 

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן