רשות מקרקעי ישראל: ים/133/2020

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: ים/133/2020

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 180 יח"ד ב- 2 מגרשים בבניה רוויה במתחם המתנחלים באשקלון

תאריך אחרון להגשת הצעה: 21/12/2020 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן