רשות מקרקעי ישראל: ים/166/2020

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: ים/166/2020

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 692 יח"ד ב- 2 מתחמים בבניה רוויה, מסחר ותעסוקה (מתוכן 20 יח"ד ייבנו לטובת דיור ציבורי) במתחם ויצמן, אשדוד

תאריך אחרון להגשת הצעה: 15/02/2021 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן