רשות מקרקעי ישראל: ים/3/2020

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: ים/3/2020

רשות מקרקעי ישראל לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 254 יח"ד (6 מגרשים) בבניה רוויה בפסגת זאב, ירושלים

תאריך אחרון להגשת הצעה: 25/01/2021 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן