רשות מקרקעי ישראל: מר/234/2020

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: מר/234/2020

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה ל – 2 מגרשים לבניה צמודת קרקע בקיר משותף (סה"כ 2 יח"ד) בנס ציונה

תאריך אחרון להגשת הצעה: 04/01/2021 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן