רשות מקרקעי ישראל: מר/257/2020

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: מר/257/2020

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניה צמודת קרקע בקיר משותף (סה"כ 2 יח"ד) בגן יבנה

תאריך אחרון להגשת הצעה: 18/01/2021 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן